Вашият браузър не поддържа JavaScript или имате проблем с вашия JavaScript. Моля отворете сайта с алтернативен браузър!
0888-512-971

Примерна оферта на домофонна система за 30 ап. цени за монтаж и доставка.

Оферта за изграждане на домофонна система с включени материали необходими за изграждане на домофонна система с 30 бр. бутони на входното табло и монтаж на 30 бр. домофони.

A2VOICE серия MASTER

A2VOICE серия MASTER
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 419.66 лв.
Общо 1128.41 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 112.84 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1015.57лв.
Цена на апартамент лв. 33.85

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

FARFISA - Италия серия Profilo

FARFISA - Италия серия Profilo
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 1080.98 лв.
Общо 1789.73 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 178.97 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1610.75лв.
Цена на апартамент лв. 53.69

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

FARFISA - Италия серия MODY

FARFISA - Италия серия MODY
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 880.24 лв.
Общо 1588.99 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 158.90 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1430.09лв.
Цена на апартамент лв. 47.67

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

AUDIO серия EMA - България

AUDIO серия EMA - България
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 877.40 лв.
Общо 1586.15 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 158.61 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1427.53лв.
Цена на апартамент лв. 47.58

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

BETAMARK - България

BETAMARK - България
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 1235.00 лв.
Общо 1943.75 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 194.38 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1749.38лв.
Цена на апартамент лв. 58.31

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

Golmar - Испания

Golmar - Испания
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 830.00 лв.
Общо 1538.75 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 153.88 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1384.88лв.
Цена на апартамент лв. 46.16

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

ELTCRAC - Полша Алуминиев панел

ELTCRAC - Полша Алуминиев панел
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 754.52 лв.
Общо 1463.27 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 146.33 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1316.94лв.
Цена на апартамент лв. 43.90

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

ELTCRAC - Полша Панел с електронен четец

ELTCRAC - Полша Панел с електронен четец
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 789.66 лв.
Общо 1498.41 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 149.84 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1348.57лв.
Цена на апартамент лв. 44.95

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

BALKANBIT серия ДЦ-02 (Алуминиев панел) - България

BALKANBIT серия ДЦ-02 (Алуминиев панел) - България
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 708.75 лв.
Общо 1417.50 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 141.75 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1275.75лв.
Цена на апартамент лв. 42.52

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

NIPPON - Китай

NIPPON - Китай
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 455.00 лв.
Общо 1163.75 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 116.38 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1047.38лв.
Цена на апартамент лв. 34.91

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

Laskomex - Цифрови домофонни системи

Laskomex - Цифрови домофонни системи
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 135.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 33.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 270.00 лв.
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 781.76 лв.
Общо 1490.51 лв.
Отстъпка от 20. Август до 20.Септември 10%: 149.05 лв.
Крайна цена с отстъпка : 1341.46лв.
Цена на апартамент лв. 44.72

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.