Примерна оферта на домофонна система за 30 ап. цени за монтаж и доставка.

Оферта за изграждане на домофонна система с включени материали необходими за изграждане на домофонна система с 30 бр. бутони на входното табло и монтаж на 30 бр. домофони.

A2VOICE серия MASTER

A2VOICE серия MASTER
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 585.26 лв.
Общо 1514.66 лв.
Цена на апартамент: 50.49 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

Цифрова домофонна сиситема Елпро 17.

Цифрова домофонна сиситема Елпро 17.
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 620.00 лв.
Общо 1549.40 лв.
Цена на апартамент: 51.65 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

FARFISA - Италия серия Profilo

FARFISA - Италия серия Profilo
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 1759.97 лв.
Общо 2689.37 лв.
Цена на апартамент: 89.65 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

FARFISA - Италия серия MODY

FARFISA - Италия серия MODY
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 1433.30 лв.
Общо 2362.70 лв.
Цена на апартамент: 78.76 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

BALKANBIT серия ДЦ-02 (Алуминиев панел) - България

BALKANBIT серия ДЦ-02 (Алуминиев панел) - България
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 708.75 лв.
Общо 1638.15 лв.
Цена на апартамент: 54.61 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

ELTCRAC - Полша Алуминиев панел

ELTCRAC - Полша Алуминиев панел
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 754.52 лв.
Общо 1683.92 лв.
Цена на апартамент: 56.13 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

ELTCRAC - Полша Панел с електронен четец

ELTCRAC - Полша Панел с електронен четец
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 789.66 лв.
Общо 1719.06 лв.
Цена на апартамент: 57.30 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

NIPPON - Китай

NIPPON - Китай
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 699.55 лв.
Общо 1628.95 лв.
Цена на апартамент: 54.30 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

Laskomex - Цифрови домофонни системи

Laskomex - Цифрови домофонни системи
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 781.76 лв.
Общо 1711.16 лв.
Цена на апартамент: 57.04 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

AUDIO серия EMA - България

AUDIO серия EMA - България
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 877.40 лв.
Общо 1806.80 лв.
Цена на апартамент: 60.23 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

BETAMARK - България

BETAMARK - България
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 1235.00 лв.
Общо 2164.40 лв.
Цена на апартамент: 72.15 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

Golmar - Испания

Golmar - Испания
Монтаж на звънчево табло с 30бр. бутони: 204.00 лв.
Монтаж на домофонна централа 1бр. : 50.4 лв.
Прозвъняване инсталации до 30бр. апартаменти: 270.00 лв.
Монтаж на 30бр. домофони: 405.00 лв.
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 830.00 лв.
Общо 1759.40 лв.
Цена на апартамент: 58.65 лв.

При необходимост от окабеляване 2.00 лв./л.м с включена доставка на кабел.

В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

Линк към доставка

Регистрирай се като нов клиент

... и получи Специални оферти.