Примерна оферта на видео домофонна система за 20 ап. цени за монтаж и доставка.

Оферта за изграждане на домофонна система с включени материали за 20 бр. бутони на входното домофонното табло и монтаж на 0 бр. аудиодомофони и монтаж на 20 бр. видеодомофони.

Видеодомофони FARFISA - Италия серия Profilo

Видеодомофони FARFISA - Италия серия Profilo
Монтаж на звънчево табло с 20бр. бутони: 136.00 лв.
Монтаж на видеокамера: 50.40 лв.
Монтаж на видеодомофонна централа 1бр. : 59.1 лв.
Прозвъняване инсталации до 20бр. апартаменти: 180.00 лв.
Монтаж на 0бр. аудиодомофони: 0.00 лв.
Монтаж на 20бр. видеодомофони: 608.00 лв.
Монтаж на видеодистрибутори: 338.00
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 5558.97 лв.
Общо 6930.47 лв.
Цена на апартамент 346.52 лв.

При необходимост от окабеляване 2.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.
В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.

Видеодомофони BETAMARK - България

Видеодомофони BETAMARK - България
Монтаж на звънчево табло с 20бр. бутони: 136.00 лв.
Монтаж на видеокамера: 50.40 лв.
Монтаж на видеодомофонна централа 1бр. : 59.1 лв.
Прозвъняване инсталации до 20бр. апартаменти: 180.00 лв.
Монтаж на 0бр. аудиодомофони: 0.00 лв.
Монтаж на 20бр. видеодомофони: 608.00 лв.
Монтаж на видеодистрибутори: 338.00
Монтаж на ел. брава: 0.00 лв.
Цена на техниката: 5083.00 лв.
Общо 6454.50 лв.
Цена на апартамент 322.73 лв.

При необходимост от окабеляване 2.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.
В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 50.00 - 60.00 лв.
Линк към доставка

Регистрирай се като нов клиент

... и получи Специални оферти.