Вашият браузър не поддържа JavaScript или имате проблем с вашия JavaScript. Моля отворете сайта с алтернативен браузър!
0888-512-971

Примерна оферта на видео домофонна система за 20 ап. цени за монтаж и доставка.

Видеодомофони FARFISA - Италия серия Profilo

Видеодомофони FARFISA - Италия серия Profilo
Монтаж на звънчево табло с 20бр. бутони: 90.00 лв.
Монтаж на видеокамера: 33.75 лв.
Монтаж на видеодомофонна централа 1бр. : 39.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 20бр. апартаменти: 180.00 лв.
Монтаж на 0бр. аудиодомофони: 0.00 лв.
Монтаж на 20бр. видеодомофони: 405.00 лв.
Монтаж на видеодистрибутори:202.50
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 3902.31 лв.
Общо 4853.31 лв.
Цена на апартамент 242.67 лв.

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.
В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.

Видеодомофони BETAMARK - България

Видеодомофони BETAMARK - България
Монтаж на звънчево табло с 20бр. бутони: 90.00 лв.
Монтаж на видеокамера: 33.75 лв.
Монтаж на видеодомофонна централа 1бр. : 39.75 лв.
Прозвъняване инсталации до 20бр. апартаменти: 180.00 лв.
Монтаж на 0бр. аудиодомофони: 0.00 лв.
Монтаж на 20бр. видеодомофони: 405.00 лв.
Монтаж на видеодистрибутори:202.50
Монтаж на ел. брава:0.00 лв.
Цена на техниката: 5083.00 лв.
Общо 6034.00 лв.
Цена на апартамент 301.70 лв.

При необходимост от окабеляване 1.50 лв./л.м с включена доставка на кабел.
В цената не е включена цената на ел.брава(насрещника) който зависи от типа на входната врата и е в диапазона 20.00 - 30.00 лв.