Вашият браузър не поддържа JavaScript или имате проблем с вашия JavaScript. Моля отворете сайта с алтернативен браузър!
0888-512-971

Дефектнотокови защити цени

Дефектнотоковите защити съчетават следните функции:
Защита на потребителите срещу директен и индиректен допир;
Управление и разединяване на електрически вериги;
Защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията;

Защо си струва да закупите дефектнотокови защити именно от нас:

Избор на дефектнотокова защита според праг на задействане от ток на утечка

Според Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии дефектнотокова защита с чувствителност 30 mА задължително трябва да се използва и в следните случаи:

Видове дефектнотокови защити:

Дефектнотокови защити предлагани от Елпро Груп ООД.

Дефектнотокови защити Schneider - се произвеждат в няколко варианта: монофазни 2Р и трифазни 4Р, ток на сработване 30mA и 300mA, изключвателна мощност 6000A и 4500A.

Дефектнотокови защити General Electric - се произвеждат в няколко варианта: монофазни 2Р и трифазни 4Р, ток на сработване 30mA, изключвателна мощност 6000A.

Дефектнотокови защити Moller - Eaton - се произвеждат в няколко варианта: монофазни 2Р и трифазни 4Р, ток на сработване 30mA, изключвателна мощност 6000A.


Линк към доставка