Самостоятелни (автономни) системи за контрол на достъп. Отключване с чип

Най-често самостоятелни системи за контрол на достъп се монтират на входове на жилищни сгради, асансьори, бизнес центрове, офиси на фирми, магазини и разбира се на контролно пропускателни пунктове. Такива системи се монтират на територията на производствени или търговски фирми за ограничаване достъпа на персонала до помещения с ценни стоки. Възможност за достъп до тях получават само хора, имащи определени права
При самостоятелните контролери за достъп. Цялата информация (номерата на картите, данните за притежателите, времето през което е разрешен достъпа и др.) се съхраняват в паметта на контролера и никъде не се предава. Такива системи са ефективни за не голями обекти, където е необходимо да имате контрол на достъп до единични точки, а спектъра от зададени задачи не е голям.

Контрол на достъп самостоятелна система

Преимущество на самостоятелните (автономни) системи за контрол на достъп.

  • Самостоятелните системи за контрол на достъп са много прости за експлоатация, обслужване, монтаж и програмиране.
  • Самостоятелните системи за контрол на достъп са много надежни системи.
  • Отсъствие при тези системи на компютри и мрежово оборудване
  • Самостоятелните системи за контрол на достъп може да се монтират на обекти, където липсват специалисти които да обслужват системата.

Недостатъци на самостоятелните (автономни) системи за контрол на достъп.

  • Невъзможност за дистанционнен контрол и управление на достъпа, блокиране и разблокиране на точки за достъп от разстояние с помоща на компютър.
  • Невъзможност за регулиране на достъпа с използването на по сложни алгоритми(контрол на повторен вход(Anti Pass Back), контролиране достъпа с отчитане работата на смени, достъпа по дни, седмици, дати и др.)
  • Отсъствие при тези системи на компютър не позволява обработкa, анализиране и разпечатка на информацията, липсва контрол на работното време.

Избор на самостоятелна система за контрол на достъп.

Когато ние говорим за избор на оптимална системите за контрол на достъп, необходимо е да вземем под внимание доколко високи са изискванията за безопасност на обекта на който трябва да се монтира система за контрол на достъп.
Ако е необходимо само да се организира контролиран достъп и имаме една или две точки за достъп, например при една входна врата няма необходмост да се монтира много сложна и скъпа система за контол на достъп.
Оптималното решение би било монтирането на автономна система, която да позволи да се съхрани ефективността на контрола на достъп без излишни разходи.
Голямото преимущество на самостоятелните системи се явява липсата от необходимост от прокарването на стотици метри мрежови кабели и връзка с компютър.
Но необходимо е да се знае, че тук говорим да контролираме една или две точки за достъп и нямаме допълнителни изисквания към възможностите на системите.

В залключение, искаме да кажем че управлението на един бизнес - това е управление на рисковете. Заплахата за безопасност в един бизнес са едни от най-острите в настоящия момент, за което все по-често се монтират системи за контрол на достъп. Пазар на системите за контрол на достъп може да предложи системи с различна степен на сложност и логично е за не голями предприятия(до 20 човека) рентабилно е да не се усложняват тези системи, а да се направят максимално прости и надежни.

Линк към доставка

Регистрирай се като нов клиент

... и получи Специални оферти.