Kонтрол на достъп и работно време. Задачи които изпълняват и програмно обезпечение на мрежовите системи.

Мрежовите системите за контрол и отчитане на работното време включват в себе си един или няколко четци, един или няколко контролера, компютър и програмен продукт. Всички тези елементи се обединяват в една единна система която обменя данни между устройствата по изградена мрежа. Доста често на обектите с инсталирани системи с контрол на достъп, се налага необходимост за добавяне на нови карти на служители, промяна права на достъп на персонала, извличане да данни за посетителите и др. Най-добрия вариант в случая е тези действия да се извършват централизирано. При самостоятелните системи добавянето(изтриването) на индефикатори на служители, промяна права на достъп се извършва от мястото където е монтиран самия четец, в повечето случаи това е доста неудобно. Тези проблеми са решени много добре при мрежовите системи за контрол на достъп. При тях чрез инсталиран програмен продукт на компютър, добавянето(изтриването) на рфид карти, промяна на права за достъп, съставянето на отчети за посетители се извършва само с няколко клика на мишката.

Програмно обезпечение на мрежовите системи за контрол на достъп

Програмния продукт към системите за контрол на достъп позволява управление на контролерите, анализ на събраната информация, изготвяне на отчети.

Един от често използваните модули на програмата това е отчет на работно време. То е предназначено за получаване на информация за времето през което работниците са се намирали на територия на контролирания обект.

Модула за отчет на работно време позволява:

 • Съставяне на отчети за работното време на служителите
 • Отчитане в отчетите времето през което служителите са били в отпуск, болнични, командировки и други отклонения от работния график.
 • Съставяне на отчет за работното време с отчитане работата на смени.
 • Съставяне на отчети за положения извъреден труд.
 • Получаване на информация за нарушения на работния график ( закъснения, отсъствия и др.)

Отчетите генерирани от модула контрол на работно време, се изпозватнай-често от отдел човешки ресурси и отдел счетоводство. Информацията получена от отчетите може да се използва при изчисляване на заплатите. Чрез контролиране на работното време се повишава дисциплината при служителите и се увеличава тяхната производителност.

При мрежовите системи за контрол на достъп при срив на комуникацията или изход от строя на управляващия компютър, контролерите преминават на автономен режим на работа, натрупвайки информацията от събитията в собствената памет. При възстановяване на комуникацията контролерите прехвърлят цялата натрупана информация в управляващия компютър.

Тези системи за контрол на достъп позволяват да се интегрират към съвременните системи за охрана и пожарна сигнализация и системите за видеонаблюдение, което позволява да се повиши ефективноста на системите.

Разходите от направената инвестиция в система за контрол на достъп и отчет работно време се изплащат в кратки срокове.

Задачи които може да изпълнява една мрежова система за контрол на достъп и отчитане на работно време.

Този комплекс от програмни и апаратни елементи обезпечава:

 • Отваряне / Блокиране входове на охраняемата територии - офиси, сгради, предприятия.
 • Възможност за мониторинг на събитията в реално време и онлайн управление на обрудването от компютъра
 • Събиране и обработка на информацията .
 • Възможност за задаване на различни права на достъп на персонала, по време и по статус
 • Организиране и изготвяне на отчет за работно време на персонала
 • Съставяне и разпечатка на различни отчети
 • Възможност за прехвърляне на информацията в различни формати - exel, pdf и др.
 • Мониторинг на работоспособноста на системата.
Линк към доставка

Регистрирай се като нов клиент

... и получи Специални оферти.